Aktuálne správy pre Základné školy
Štvrtok, 06. Október 2016, 11:41

Na podujatí Microsoft Roadshow – Vzdelávame pre budúcnosť sa v Žiline zišli inovatívni učitelia z celého regiónu. Prostredníctvom workshopov a interaktívnych prednášok sa mohli pýtať priamo odborníkov z technologických spoločností, ako využiť najmodernejšie technológie na vyučovacích hodinách.


Pondelok, 05. September 2016, 12:25

Cez leto na škole opravili časť strechy za 30-tisíc eur. Otvorenia sa zúčastnili aj zástupcovia Nadácie Kia Motors Slovakia, ktorá rekonštrukciu z dvoch tretín financovala.

Piatok, 24. Jún 2016, 15:15

Martinská vyhrala s rozdielom 495 bodov, na druhom a treťom mieste skončili základné školy Karpatská a Námestie mladosti.

Pondelok, 01. Február 2016, 23:15

Mnoho ľudí štrajk nepodporuje, nepáči sa im, že učitelia žiadajú zvýšenie platov. Tí tvrdia, že zvýšenie platov je len jednou z požiadaviek a že im ide v prvom rade o to, aby mladí dostali kvalitné vzdelanie.

Utorok, 16. Jún 2015, 15:31

Každoročne sa pred letnými prázdninami uskutočnilo oceňovanie najlepších žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, ktorí dosiahli vynikajúce vzdelávacie výsledky, a tak sa pričinili o reprezentáciu školy, mesta alebo kraja, či Slovenskej republiky vo vedomostných i športových súťažiach. Žiakov ocenil primátor mesta Žilina Igor Choma 15. júna 2015 v doobedňajších hodinách na Radnici mesta Žilina.

Stránka 1 z 18
panerai repliky hodinek
repliky hodinek

Odporúčame vám

Register

*
*
*
*
*

* Field is required