Notice
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Zápis do 1. a nultého ročníka v ZŠ Gaštanová

Riaditeľstvo ZŠ Gaštanová 56 v Žiline oznamuje rodičom, že zápis žiakov do nultého a 1. ročníka sa bude konať v dňoch 24. – 26. januára 2013 /štvrtok, piatok v čase od 15,00 do 18,00 hod a v sobotu od 9,00 do 12,00hod/.

Zápis do 1. a nultého ročníka v ZŠ Gaštanová FOTO: ZŠ Gaštanová

Na zápis si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Dieťa si môžete u nás zapísať bez ohľadu na miesto bydliska.

Z našej ponuky vyberáme: možnosť zaradenia detí s odloženou školskou dochádzkou do nultého ročníka, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a pomocného asistenta učiteľa, kvalifikovaných a zanietených pedagógov, od 1. ročníka výučbu cudzích jazykov /anglický, nemecký/ v jazykovom laboratóriu, výučbu informatiky v 2 učebniach IKT, v 2 učebniach vybavených E beam systémom, vizualizérom, v ostatných učebniach prostredníctvom Wifi siete a  digitálnych katedier, progresívne formy vyučovania, komunikáciu s rodičmi prostredníctvom internetovej žiackej knižky, čítaciu lupu pre zrakovo postihnuté deti, bezbariérový prístup pre telesne postihnuté deti vo všetkých priestoroch školy vrátane sociálneho zariadenia, kuchynku, školskú jedáleň, mliečny nápojový automat, multifunkčný športový areál, telocvičňu, posilňovňu, športové aktivity v rámci hodín TV/ korčuľovanie, plávanie, lyžovanie, tenis, stolný tenis, florbal/, školy v prírode, výučbu katolíckeho a evanjelického náboženstva,  moderne a esteticky zariadené triedy, možnosť navštevovať školský klub detí od 6,30 hod do 17,30 hod, bohatý výber záujmových krúžkov, pobočku krajskej knižnice, súkromnej ZUŠ /odbor hudobný/, množstvo kultúrnych, spoločenských a environmentálnych aktivít pre žiakov i rodičov.

Formulár potrebný pri zápise dieťaťa do 1. aj nultého  ročníka  si môžete vytlačiť na našej webovej stránke www.zsgastanza.edu.sk /Formuláre, tlačivá/, kde máte možnosť získať viac informácií o našej škole a jej vzdelávacom programe. V prípade, že sa nebudete môcť dostaviť v termín zápisu, môžete tak urobiť aj v inom termíne.

Tel. kontakt: 041/5683969-70.

ŽilinaDnes.sk informoval Mgr. Karol Veselský, riaditeľ školy

SÚVISIACE ČLÁNKY:

Budúci týždeň zapíšu školy prváčikov

Katalóg škôl

Fotogaléria

{gallery}967{/gallery}

Napíšte komentárpanerai repliky hodinek
repliky hodinek

Odporúčame vám

Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.